Jak odzyskuje się długi

odzyskiwaniedlugow

2014-11-28 12:17
 Oceń wpis
   

Bardzo szybko liderem na polskim rynku stała się firma KRUK. Windykacja w KRUKU jest już dla nas czymś naturalnym. Firma posiada placówki w całej Polsce, jednak najbardziej znana jest siedziba dolnośląska, czyli firma KRUK Wrocław, bo właśnie tam wszystko się zaczęło.

 

Początki KRUKA

Osobą, która powołała do życia firmę, wraz z innymi założycielami, był Piotr Krupa, który od roku 2003 jest prezesem zarządu spółki. Sama firma pojawiła się na polskim rynku w 1998 r. i wystartowała z impetem, bo już w 4 lata później wzbudzała szacunek. W latach tych KRUK zajmował się przede wszystkim obsługą portfeli masowych oraz budową kancelarii prawnej, wyspecjalizowanej we wspieraniu postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Lata mijały, a wciąż są to dwa podstawowe filary działalności firmy.

 

KRUK za granicą

W roku 2005 KRUK przekształca się w spółkę akcyjną, przystępuje do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i współtworzy Kodeks Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Niesłychanie ważny był rok 2007, kiedy KRUK rozszerzył swoja działalność poza granice naszego kraju i założył swoją siedzibę również w Rumunii. Po sukcesie w Rumunii, firma rozpoczęła również swoją działalność w Czechach i Słowacji w roku 2012.

 

Działania marketingowe

Swoją popularność KRUK zawdzięcza również działaniom marketingowym, jakie prowadził. W akcji Nasze Długi zachecał do poszerzania swojej świadomości finansowej. W 2010 roku powstała platforma e-KRUK.pl, gdzie klienci firmy mogli być na bieżąco ze swoimi sprawami.

 

KRUK w internecie i zmiana logo

Dla nas najważniejszy okazał się rok 2013, kiedy to uruchomiony został portal VERIF.pl, gdzie można sprawdzić wiarygodność swoich kontrahentów. W bieżącym roku zmianie uległo logo firmy oraz KRUK otworzył się na rynek niemiecki dzięki spółce KRUK Deutschland GmbH.


Fakt, że KRUK jest największą firmą windykacyjną w Polsce nie dziwi, kiedy w wielu miastach Polski idąc ulicą, widzimy jego charakterystyczne logo. KRUK nie próżnuje i jak widać podbija inne kraje europejskie.

Tagi: windykacja, firma windykacyjna
kategoria: Ogólne


2014-10-06 13:44
 Oceń wpis
   

 Pojęcie windykacji pochodzi aż z czasów starożytności i stale dotyczy działania mające zadanie ściąganie przeterminowanych należności.


Windykacja w zależności od fazy postępowania dzieli się na polubowną oraz mającą charakter przymusowy. Pierwsze działania windykatora zmierzają do polubownego zaspokojenia wymaganej wierzytelności. Ograniczają się przede wszystkim do informowania osobę zadłużoną o potrzebie spłaty powstałego zadłużenia. W tym celu na jego domowy adres wysyłane są monity lub nakazy zapłaty ze wskazanym terminem zaspokojenia wierzytelności. Coraz częściej zatrudniany przez firmę windykacyjną pracownik kontaktuje się dłużnikiem telefonicznie. W trakcie rozmowy przyjmującej najczęściej formę mediacji uzgodniony jest sposób oraz termin zaspokojenia wierzytelności.

Coraz częstszą formą prowadzenia działań o charakterze windykacyjnym jest monitowanie dłużnika o obowiązku spłaty wierzytelności poprzez SMS. Wiadomość tekstowa przesyłana na numer telefonu wskazy przez wierzyciela może mieć charakter zarówno monitu przypominającego o zaległości bądź nakazu zapłaty z wyznaczonym terminem rozstrzygającym. Przesyłanie monitów pod postacią SMS to najczęstszy sposób dotarcia do dłużnika, który unika kontaktu i nie odbiera telefonów od przedstawiciela firmy windykacyjnej. Częste przesyłanie wiadomości tekstowych jest bardzo efektywnym sposobem ściągania należności ponieważ zmęczony SMS dłużnik wcześniej bądź później musi na nie odpowiednio zareagować.

SMS stosowane są przez dodatkowo firmy, które świadczą usługi o charakterze windykacyjnym jako przypomnienie o niezachodzącym terminie zapłaty w sytuacji polubownego rozłożenia zaspokojenia wierzytelności w formie spłat ratalnych. Jednym z takich podmiotów jest firma kruk opinie.
 
Tagi: windykacja, długi, dłużnik
kategoria: Ogólne


2014-09-09 08:47
 Oceń wpis
   

 Pojęcie windykacji wywodzi się z czasów starożytnych i przede wszystkim oznacza odzyskiwanie niespłaconych należności. W czasach kryzysu gospodarczego, gdy prawie każdego dnia wzrasta grupa osób mających zadłużenie usługi windykacyjne świadczy coraz więcej wyspecjalizowanych w tej dziedzinie firm.


Windykacja ze względu na wykorzystywane metody działania można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym są działania polubowne. Windykacja polubowna ogranicza się tylko do monitowania osoby zadłużonej o obowiązku spłacenia powstałej wierzytelności. W tym celu pracownik firmy windykacyjnej przesyła na wskazany przez wierzyciela adres dłużnika monity wskazujące ostateczny termin dokonania wymagalnej wpłaty. Aby uzyskać efekt pod postacią dobrowolnego zaspokojenia wierzytelności windykator może również przeprowadzić mediacje, których zadaniem jest uzgodnienie najkorzystniejszego dla osoby zadłużonej terminu zapłaty a nawet spłaty wierzytelności w formie ratalnej. Windykator kontaktuje się z osobą zadłużona telefonicznie lub osobiście odwiedza go w miejscu zamieszkania. 

Jeżeli windykacja o charakterze polubownym nie przyniosła wymaganego efektu kolejnym krokiem jest rozpoczęcie windykacji sądowej. W tym przypadku windykator może zastosować bardziej ekstremalne kroki, które zapewniające pełną spłatę wierzytelności. Firmy świadczące usługi w zakresie windykacji coraz częściej korzystają z usług detektywistycznych, które pozyskują informacje na temat dochodów osoby zadłużonej.  Ostateczną czynnością windykacyjną  w pierwszej kolejności w stosunku do trudnych dłużników jest skierowanie ich  sprawy do sądu. Prawomocne orzeczenie sądu opatrzone w klauzulę natychmiastowej wykonalności rozpoczyna egzekucję komorniczą, której skutkiem może być zajęcie rachunku bankowego osoby zadłużonej, pensji a nawet rzeczy , którymi włada.
 
Tagi: windykacja, egzekucja sądowa, windykacja polubowna
kategoria: Ogólne


2014-08-13 11:10
 Oceń wpis
   

 Niestabilna sytuacja finansowa społeczeństwa sprawia, że coraz więcej zarówno przedsiębiorstw jak osób prywatnych ma bardzo duży kłopot z odzyskaniem swoich długów. Postępowania sądowe w sprawie wystawienia tytułu wykonawczego ciągną się nie tylko miesiącami ale nawet latami a długi wraz z odsetkami wciąż rosną. 


Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że istnieją efektywne sposoby na odzyskanie wierzytelności finansowych, które zapewniają oczekiwany rezultat w skróconym terminie czasu.

Zlecenie odzyskania długów firmom windykacyjnym

Długi można odzyskać poprzez zlecenie wykonanie tego dość nieprzyjemnego zarówno dla wierzycieli jak i dłużników zadania fachowcom w dziedzinie windykacji. Na terytorium naszego kraju świadczy tego typu usługi wiele firm windykacyjnych, które ze względu na bardzo dużą skuteczność cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. Wykonanie zlecenia związane jest nie jedynie z wysyłaniem do dłużnika upomnień lub wezwania do uiszczenia należności ale również prowadzenia odnoszących skutek negocjacji z określeniem terminów ratalnych spłat zobowiązania.  

Samodzielna windykacja
Wierzyciel ma szansę również odzyskać długi prowadząc samodzielną windykację.  Polega ona w pierwszej fazie na przesłaniu do swojego dłużnika wezwania do uregulowania należności w ustalonym terminie. Jeżeli dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od spłacenia należności finansowych następnym etapem jest złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej. 

Giełda wierzytelności
Szalenie skutecznym sposobem na odzyskanie zobowiązań finansowych jest odsprzedanie ich na internetowej giełdzie wierzytelności.  Skorzystanie z tego rodzaju usługi jest bezpłatne. Można wystawić na sprzedaż niezrealizowane zobowiązanie w cenie przybliżonej wartości i w ten sposób odzyskać swoje długi. 
 
Tagi: windykacja, długi, odzyskiwanie długów
kategoria: Ogólne