Jak odzyskuje się długi

odzyskiwaniedlugow

2014-08-13 11:16
 Oceń wpis
   

 Z każdym dniem rośnie lista dłużników z bardzo dużymi zobowiązaniami finansowymi. Długi są zwykle wynikiem niespłacanych w ustalonym terminie pożyczek a także różnego typu należności , które wynikają z nieopłaconych faktur za świadczone usługi. Odzyskanie długu poprzez zastosowanie egzekucji prowadzonej przez komornika ze względu na zawiłość procedury w sądzie a przy tym bardzo wydłużony termin rozpatrzenia wniosku to w wielu wypadkach ostateczny środek, z którego korzystają wierzyciele w stosunku do uciążliwych dłużników. 


Egzekwowanie należności można rozpocząć od polubownej formy windykacyjnej a w przypadku gdy ta nie przyniesie oczekiwanego efektu zdecydować się można na bardziej radykalne kroki. Jednym z nich jest lista dłużników, na której pojawienie się zarówno każdego przedsiębiorca jak i osoby fizycznej może zamknąć drogę do wnioskowania o kredyt bankowy lub nabycie produktu w formie ratalnej. 

Lista dłużników zawiera dane ewidencyjne osób i firm, które mają zadłużenie nie mniejsze niż 500 złotych a termin przeterminowania ich spłaty jest dłuższy niż sześćdziesiąt dni. Informacje , które dotyczą wierzytelności zamieszczane mogą być na liście dłużników jedynie przez uprawione do wykonywania takiego rodzaju zapisów podmiotów. Na listę dłużników mogą umieścić nieterminowego kontrahenta przedsiębiorcy, banki, spółdzielnie mieszkaniowe oraz SKOKi czyli podmioty , które nie są przedsiębiorstwami. 

W związku z tym, że na terenie Polski nie działa jedna organizacja , która zajmuje się informacją gospodarczą aby odnieść dobry skutek i zmusić trudnego dłużnika do zaspokojenia wierzytelności, informacje o długach trzeba obowiązkowo zamieścić osobno na liście dłużników każdej instytucji. Tylko tak można mieć gwarancję, że dłużnik poniesie oczekiwane konsekwencje i w końcu spłaci zadłużenie.
 
Tagi: długi, lista dłużników, egzekwowanie należności
kategoria: Ogólne