Jak odzyskuje się długi

odzyskiwaniedlugow

2014-10-06 13:44
 Oceń wpis
   

 Pojęcie windykacji pochodzi aż z czasów starożytności i stale dotyczy działania mające zadanie ściąganie przeterminowanych należności.


Windykacja w zależności od fazy postępowania dzieli się na polubowną oraz mającą charakter przymusowy. Pierwsze działania windykatora zmierzają do polubownego zaspokojenia wymaganej wierzytelności. Ograniczają się przede wszystkim do informowania osobę zadłużoną o potrzebie spłaty powstałego zadłużenia. W tym celu na jego domowy adres wysyłane są monity lub nakazy zapłaty ze wskazanym terminem zaspokojenia wierzytelności. Coraz częściej zatrudniany przez firmę windykacyjną pracownik kontaktuje się dłużnikiem telefonicznie. W trakcie rozmowy przyjmującej najczęściej formę mediacji uzgodniony jest sposób oraz termin zaspokojenia wierzytelności.

Coraz częstszą formą prowadzenia działań o charakterze windykacyjnym jest monitowanie dłużnika o obowiązku spłaty wierzytelności poprzez SMS. Wiadomość tekstowa przesyłana na numer telefonu wskazy przez wierzyciela może mieć charakter zarówno monitu przypominającego o zaległości bądź nakazu zapłaty z wyznaczonym terminem rozstrzygającym. Przesyłanie monitów pod postacią SMS to najczęstszy sposób dotarcia do dłużnika, który unika kontaktu i nie odbiera telefonów od przedstawiciela firmy windykacyjnej. Częste przesyłanie wiadomości tekstowych jest bardzo efektywnym sposobem ściągania należności ponieważ zmęczony SMS dłużnik wcześniej bądź później musi na nie odpowiednio zareagować.

SMS stosowane są przez dodatkowo firmy, które świadczą usługi o charakterze windykacyjnym jako przypomnienie o niezachodzącym terminie zapłaty w sytuacji polubownego rozłożenia zaspokojenia wierzytelności w formie spłat ratalnych. Jednym z takich podmiotów jest firma kruk opinie.
 
Tagi: windykacja, długi, dłużnik
kategoria: Ogólne


2014-09-17 09:05
 Oceń wpis
   

 Mając świadomość kłopotów związanych z zaspokojeniem przeterminowanej należności w pierwszej kolejności od trudnych dłużników coraz większa grupa wierzycieli poszukuje skutecznego sposobu na odzyskanie swoich pieniędzy. Jednym z nich jest szansa odsprzedania wierzytelności innej osobie.


Odsprzedanie przeterminowanej należności czyli jej cesję dokładnie uregulowały zapisy jakie znaleźć można  w art. 509-516 kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi na terenie naszego kraju przepisami cesja wierzytelności potocznie nazywana przelewem jest umową, na podstawie jakiej dochodzi do zmiany podmiotu, który jet uprawniony do wysuwania żądań spłacenia wierzytelności. 

Zmiana podmiotu , który jest uprawniony do wysuwania żądań spłacenia wierzytelności bazując na przepisach prawa cywilnego odbywa się bez zgody dłużnika. Korzystając z regulacji prawnych jakie dotycząc cesji, wielu wierzycieli a w szczególności przedsiębiorców korzysta z usługi, świadczonej przez giełdę wierzytelności, a która umożliwia odsprzedanie bezspornej wierzytelności. Zamieszczenie ogłoszenia jakie dotyczy sprzedaży określonej wierzytelności na stronach internetowego serwisu giełdy nie wymaga opłaty i nie ograniczone jest żadnym limitem. 

Przed zamieszczeniem na stronie giełdy wierzytelności ogłoszenia o odsprzedaniu przeterminowanej należności wymagana jest wcześniej przeprowadzona w rzetelny sposób weryfikacja wierzytelności. Odbywa się ona na podstawie przedłożonej przez dotychczasowego wierzyciela dokumentacji. 

Możliwość skorzystania z cesji wierzytelności w wielu przypadkach pozwala na szybkie odzyskanie chociażby znacznej należności bez obowiązku wszczynania uciążliwych negocjacji z dłużnikiem co w rezultacie staje się korzystnym rozwiązaniem.  
 
Tagi: długi, dłużnik, cesja wierzytelności, odsprzedanie dlugów
kategoria: Ogólne