Jak odzyskuje się długi

odzyskiwaniedlugow

2014-09-17 09:05
 Oceń wpis
   

 Mając świadomość kłopotów związanych z zaspokojeniem przeterminowanej należności w pierwszej kolejności od trudnych dłużników coraz większa grupa wierzycieli poszukuje skutecznego sposobu na odzyskanie swoich pieniędzy. Jednym z nich jest szansa odsprzedania wierzytelności innej osobie.


Odsprzedanie przeterminowanej należności czyli jej cesję dokładnie uregulowały zapisy jakie znaleźć można  w art. 509-516 kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi na terenie naszego kraju przepisami cesja wierzytelności potocznie nazywana przelewem jest umową, na podstawie jakiej dochodzi do zmiany podmiotu, który jet uprawniony do wysuwania żądań spłacenia wierzytelności. 

Zmiana podmiotu , który jest uprawniony do wysuwania żądań spłacenia wierzytelności bazując na przepisach prawa cywilnego odbywa się bez zgody dłużnika. Korzystając z regulacji prawnych jakie dotycząc cesji, wielu wierzycieli a w szczególności przedsiębiorców korzysta z usługi, świadczonej przez giełdę wierzytelności, a która umożliwia odsprzedanie bezspornej wierzytelności. Zamieszczenie ogłoszenia jakie dotyczy sprzedaży określonej wierzytelności na stronach internetowego serwisu giełdy nie wymaga opłaty i nie ograniczone jest żadnym limitem. 

Przed zamieszczeniem na stronie giełdy wierzytelności ogłoszenia o odsprzedaniu przeterminowanej należności wymagana jest wcześniej przeprowadzona w rzetelny sposób weryfikacja wierzytelności. Odbywa się ona na podstawie przedłożonej przez dotychczasowego wierzyciela dokumentacji. 

Możliwość skorzystania z cesji wierzytelności w wielu przypadkach pozwala na szybkie odzyskanie chociażby znacznej należności bez obowiązku wszczynania uciążliwych negocjacji z dłużnikiem co w rezultacie staje się korzystnym rozwiązaniem.  
 
Tagi: długi, dłużnik, cesja wierzytelności, odsprzedanie dlugów
kategoria: Ogólne