Jak odzyskuje się długi

odzyskiwaniedlugow

2014-08-13 11:16
 Oceń wpis
   

 Z każdym dniem rośnie lista dłużników z bardzo dużymi zobowiązaniami finansowymi. Długi są zwykle wynikiem niespłacanych w ustalonym terminie pożyczek a także różnego typu należności , które wynikają z nieopłaconych faktur za świadczone usługi. Odzyskanie długu poprzez zastosowanie egzekucji prowadzonej przez komornika ze względu na zawiłość procedury w sądzie a przy tym bardzo wydłużony termin rozpatrzenia wniosku to w wielu wypadkach ostateczny środek, z którego korzystają wierzyciele w stosunku do uciążliwych dłużników. 


Egzekwowanie należności można rozpocząć od polubownej formy windykacyjnej a w przypadku gdy ta nie przyniesie oczekiwanego efektu zdecydować się można na bardziej radykalne kroki. Jednym z nich jest lista dłużników, na której pojawienie się zarówno każdego przedsiębiorca jak i osoby fizycznej może zamknąć drogę do wnioskowania o kredyt bankowy lub nabycie produktu w formie ratalnej. 

Lista dłużników zawiera dane ewidencyjne osób i firm, które mają zadłużenie nie mniejsze niż 500 złotych a termin przeterminowania ich spłaty jest dłuższy niż sześćdziesiąt dni. Informacje , które dotyczą wierzytelności zamieszczane mogą być na liście dłużników jedynie przez uprawione do wykonywania takiego rodzaju zapisów podmiotów. Na listę dłużników mogą umieścić nieterminowego kontrahenta przedsiębiorcy, banki, spółdzielnie mieszkaniowe oraz SKOKi czyli podmioty , które nie są przedsiębiorstwami. 

W związku z tym, że na terenie Polski nie działa jedna organizacja , która zajmuje się informacją gospodarczą aby odnieść dobry skutek i zmusić trudnego dłużnika do zaspokojenia wierzytelności, informacje o długach trzeba obowiązkowo zamieścić osobno na liście dłużników każdej instytucji. Tylko tak można mieć gwarancję, że dłużnik poniesie oczekiwane konsekwencje i w końcu spłaci zadłużenie.
 
Tagi: długi, lista dłużników, egzekwowanie należności
kategoria: Ogólne


2014-08-13 11:10
 Oceń wpis
   

 Niestabilna sytuacja finansowa społeczeństwa sprawia, że coraz więcej zarówno przedsiębiorstw jak osób prywatnych ma bardzo duży kłopot z odzyskaniem swoich długów. Postępowania sądowe w sprawie wystawienia tytułu wykonawczego ciągną się nie tylko miesiącami ale nawet latami a długi wraz z odsetkami wciąż rosną. 


Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że istnieją efektywne sposoby na odzyskanie wierzytelności finansowych, które zapewniają oczekiwany rezultat w skróconym terminie czasu.

Zlecenie odzyskania długów firmom windykacyjnym

Długi można odzyskać poprzez zlecenie wykonanie tego dość nieprzyjemnego zarówno dla wierzycieli jak i dłużników zadania fachowcom w dziedzinie windykacji. Na terytorium naszego kraju świadczy tego typu usługi wiele firm windykacyjnych, które ze względu na bardzo dużą skuteczność cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. Wykonanie zlecenia związane jest nie jedynie z wysyłaniem do dłużnika upomnień lub wezwania do uiszczenia należności ale również prowadzenia odnoszących skutek negocjacji z określeniem terminów ratalnych spłat zobowiązania.  

Samodzielna windykacja
Wierzyciel ma szansę również odzyskać długi prowadząc samodzielną windykację.  Polega ona w pierwszej fazie na przesłaniu do swojego dłużnika wezwania do uregulowania należności w ustalonym terminie. Jeżeli dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od spłacenia należności finansowych następnym etapem jest złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej. 

Giełda wierzytelności
Szalenie skutecznym sposobem na odzyskanie zobowiązań finansowych jest odsprzedanie ich na internetowej giełdzie wierzytelności.  Skorzystanie z tego rodzaju usługi jest bezpłatne. Można wystawić na sprzedaż niezrealizowane zobowiązanie w cenie przybliżonej wartości i w ten sposób odzyskać swoje długi. 
 
Tagi: windykacja, długi, odzyskiwanie długów
kategoria: Ogólne
1 | 2 |