Jak odzyskuje się długi

odzyskiwaniedlugow

2014-09-25 09:29
 Oceń wpis
   

 Oszczędzanie to bardzo ciężka do opanowania sztuka. Dużo rodzin, co roku planuje oszczędzać, aby wyjechać na wakacje albo na inny, wybrany dla siebie cel. Żeby efektywnie oszczędzać pieniądze trzeba trzymać się paru prostych zasad.


Zasady efektywnego oszczędzania
Najistotniejszą zasadą jest sporządzenie domowego budżetu. Z dobrze zaplanowanymi wydatkami jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować ile i czy będziemy mogli odkładać na wakacje. Na zaspokojenie budżetu przeciętnej rodziny potrzebujemy mniej więcej 1500 złotych, w związku z tym niemal każda rodzina jest w stanie uzbierać na minimum jeden wyjazd w ciągu roku. 

Aby to jednak było możliwe musimy, miesięcznie odkładać kwotę, która będzie przekazana na ten cel. Dużo łatwiej przecież każdego miesiąca odkładać kwotę rzędu 150-200 złotych niż jednorazowo zapłacić 2 tysiące złotych. 

Następnym dobrym sposobem na załatanie budżetu jest dodatkowa praca, z której wszystkie przychody trafią do specjalnej puli.

To czy stać nas na rodzinne wakacje uzależnione jest co więcej od tego jak je zaplanujemy. Nie ma wątpliwości, iż pobyt na polu namiotowym może być o wiele tańszy niż noclegi w hotelu. Dodatkowo pobyt na łonie natury może być w takim przypadku dużo mocniej odczuwalny. Wakacje powinno się ponadto wcześniej zaplanować, wiadomo im później, tym mniej dobrych okazji. Najlepsze oferty możemy znaleźć na przełomie stycznia i lutego. Wrzesień to idealny miesiąc na zorganizowanie i rozpoczęcie wdrażania budżetu domowego, który umożliwi uzbierać nam na urlop.
Tagi: oszczędzanie, planowanie
kategoria: Ogólne


2014-09-17 09:05
 Oceń wpis
   

 Mając świadomość kłopotów związanych z zaspokojeniem przeterminowanej należności w pierwszej kolejności od trudnych dłużników coraz większa grupa wierzycieli poszukuje skutecznego sposobu na odzyskanie swoich pieniędzy. Jednym z nich jest szansa odsprzedania wierzytelności innej osobie.


Odsprzedanie przeterminowanej należności czyli jej cesję dokładnie uregulowały zapisy jakie znaleźć można  w art. 509-516 kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi na terenie naszego kraju przepisami cesja wierzytelności potocznie nazywana przelewem jest umową, na podstawie jakiej dochodzi do zmiany podmiotu, który jet uprawniony do wysuwania żądań spłacenia wierzytelności. 

Zmiana podmiotu , który jest uprawniony do wysuwania żądań spłacenia wierzytelności bazując na przepisach prawa cywilnego odbywa się bez zgody dłużnika. Korzystając z regulacji prawnych jakie dotycząc cesji, wielu wierzycieli a w szczególności przedsiębiorców korzysta z usługi, świadczonej przez giełdę wierzytelności, a która umożliwia odsprzedanie bezspornej wierzytelności. Zamieszczenie ogłoszenia jakie dotyczy sprzedaży określonej wierzytelności na stronach internetowego serwisu giełdy nie wymaga opłaty i nie ograniczone jest żadnym limitem. 

Przed zamieszczeniem na stronie giełdy wierzytelności ogłoszenia o odsprzedaniu przeterminowanej należności wymagana jest wcześniej przeprowadzona w rzetelny sposób weryfikacja wierzytelności. Odbywa się ona na podstawie przedłożonej przez dotychczasowego wierzyciela dokumentacji. 

Możliwość skorzystania z cesji wierzytelności w wielu przypadkach pozwala na szybkie odzyskanie chociażby znacznej należności bez obowiązku wszczynania uciążliwych negocjacji z dłużnikiem co w rezultacie staje się korzystnym rozwiązaniem.  
 
Tagi: długi, dłużnik, cesja wierzytelności, odsprzedanie dlugów
kategoria: Ogólne


2014-09-09 08:47
 Oceń wpis
   

 Pojęcie windykacji wywodzi się z czasów starożytnych i przede wszystkim oznacza odzyskiwanie niespłaconych należności. W czasach kryzysu gospodarczego, gdy prawie każdego dnia wzrasta grupa osób mających zadłużenie usługi windykacyjne świadczy coraz więcej wyspecjalizowanych w tej dziedzinie firm.


Windykacja ze względu na wykorzystywane metody działania można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym są działania polubowne. Windykacja polubowna ogranicza się tylko do monitowania osoby zadłużonej o obowiązku spłacenia powstałej wierzytelności. W tym celu pracownik firmy windykacyjnej przesyła na wskazany przez wierzyciela adres dłużnika monity wskazujące ostateczny termin dokonania wymagalnej wpłaty. Aby uzyskać efekt pod postacią dobrowolnego zaspokojenia wierzytelności windykator może również przeprowadzić mediacje, których zadaniem jest uzgodnienie najkorzystniejszego dla osoby zadłużonej terminu zapłaty a nawet spłaty wierzytelności w formie ratalnej. Windykator kontaktuje się z osobą zadłużona telefonicznie lub osobiście odwiedza go w miejscu zamieszkania. 

Jeżeli windykacja o charakterze polubownym nie przyniosła wymaganego efektu kolejnym krokiem jest rozpoczęcie windykacji sądowej. W tym przypadku windykator może zastosować bardziej ekstremalne kroki, które zapewniające pełną spłatę wierzytelności. Firmy świadczące usługi w zakresie windykacji coraz częściej korzystają z usług detektywistycznych, które pozyskują informacje na temat dochodów osoby zadłużonej.  Ostateczną czynnością windykacyjną  w pierwszej kolejności w stosunku do trudnych dłużników jest skierowanie ich  sprawy do sądu. Prawomocne orzeczenie sądu opatrzone w klauzulę natychmiastowej wykonalności rozpoczyna egzekucję komorniczą, której skutkiem może być zajęcie rachunku bankowego osoby zadłużonej, pensji a nawet rzeczy , którymi włada.
 
Tagi: windykacja, egzekucja sądowa, windykacja polubowna
kategoria: Ogólne


2014-09-02 10:23
 Oceń wpis
   
Dużo osób myśl o windykacji przysparza o dreszcze. Dzieje się tak z powodu takiego, że nie znamy celu jaki przyświeca windykacji. Celem takiej firmy nie jest zajęcie naszego zadłużenia. To są prawa komornika, z którymi windykatorzy bardzo często są myleni. Celem windykacji jest doprowadzenie do porozumienia obu skłóconych stron bez doprowadzania do egzekucji

Jeśli więc jesteśmy dłużnikami, nie powinniśmy unikać kontaktu z windykacją. Jej celem jest pomóc nam spłacić należności, a nie uprzykrzać życie.

Jak może nas wspomóc firma windykacyjna?

Windykator jest pośrednikiem między dłużnikiem a wierzycielem. Jego zadaniem jest ustalenie sposobu spłaty zadłużenia na takie, które będą zarówno wykonalne dla dłużnika, a również wystarczające dla wierzyciela. Z reguły podczas czynności windykacyjnych dług rozkładany jest na nisko oprocentowane raty. 

Uniknij komornika!

Unikanie kontaktu z firmą windykacyjną zawsze prowadzi do przyznania tytułu wykonawczego i zajęcie się sprawą przez sądowego komornika. Ten ze względu na szeroki zakres możliwości może skutecznie ściągać dług.

Jeżeli chcesz uniknąć odebrania domu, licytacji komorniczych Twojego majątku, zajęcia Twojego wynagrodzenia, warto skontaktować się windykatorem i razem ustalić dogodny sposób spłaty. Przeważnie kontakt z firmą windykacyjną pozwala uniknąć odwiedzin komornika.
 
Tagi: długi, windykator, firma windykacyjna, komornik sądowy
kategoria: Ogólne