Jak odzyskuje się długi

odzyskiwaniedlugow

2014-10-23 10:02
 Oceń wpis
   

 O udzieleniu wsparcia finansowego pod postacią pożyczki przez każdy bank zadecydować może wiele różnych czynników, pośród których najistotniejszą rolę odgrywa posiadanie przez kredytobiorcę określonej zdolności kredytowej. Zgodnie z pojęciem prawa bankowego obowiązującego w Polsce za zdolność kredytową uważana jest zdolność do terminowego spłacenia zaciągniętego zobowiązania finansowego , które razem obejmuje wartość bazową pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami. 


Brak posiadania określonej przez placówkę bankową kredytowej skutkuje odmową wsparcia finansowego. Wyłącznie w naprawdę wyjątkowych sytuacjach placówki bankowe odchodzą od konieczności wykazania się zdolnością kredytową. Nastąpić to może w sytuacji jeśli klient zaoferuje inną, pewną formę zabezpieczenia czy wykaże przekonujący doradcę bankowego sposób skorygowania swojej stabilności finansowej.

Zdolność kredytowa określana jest po przeanalizowaniu kilku czynników. Wśród nich najważniejszą rolę odgrywa wartość miesięcznych dochodów wnioskodawcy ubiegającego się o kredyt oraz forma i systematyczność ich pozyskiwania a nawet rodzaj zatrudnienia. Następnie badane są aktualne obciążania finansowe kredytobiorcy oraz inne zobowiązania kredytowe. Ważnym elementem przy ustalaniu koniecznej zdolności kredytowej jest dodatkowo dotychczasowa historia kredytowa wnioskodawcy, która pozyskiwana jest z bazy BIK-u. O przyznaniu wsparcia finansowego zadecydować może także wartość zobowiązania, czas kredytowania, forma rat a nawet wiek wnioskodawcy. 

Dopiero w oparciu o pełną analizę zdolności kredytowej według indywidualnie wskazanego przez każdą placówkę bankową klucza może zostać rozpatrzony wniosek klienta o przyznanie mu pożyczki.
 
Tagi: kredyt, zdolność kredytowa
kategoria: Ogólne


2014-10-06 13:44
 Oceń wpis
   

 Pojęcie windykacji pochodzi aż z czasów starożytności i stale dotyczy działania mające zadanie ściąganie przeterminowanych należności.


Windykacja w zależności od fazy postępowania dzieli się na polubowną oraz mającą charakter przymusowy. Pierwsze działania windykatora zmierzają do polubownego zaspokojenia wymaganej wierzytelności. Ograniczają się przede wszystkim do informowania osobę zadłużoną o potrzebie spłaty powstałego zadłużenia. W tym celu na jego domowy adres wysyłane są monity lub nakazy zapłaty ze wskazanym terminem zaspokojenia wierzytelności. Coraz częściej zatrudniany przez firmę windykacyjną pracownik kontaktuje się dłużnikiem telefonicznie. W trakcie rozmowy przyjmującej najczęściej formę mediacji uzgodniony jest sposób oraz termin zaspokojenia wierzytelności.

Coraz częstszą formą prowadzenia działań o charakterze windykacyjnym jest monitowanie dłużnika o obowiązku spłaty wierzytelności poprzez SMS. Wiadomość tekstowa przesyłana na numer telefonu wskazy przez wierzyciela może mieć charakter zarówno monitu przypominającego o zaległości bądź nakazu zapłaty z wyznaczonym terminem rozstrzygającym. Przesyłanie monitów pod postacią SMS to najczęstszy sposób dotarcia do dłużnika, który unika kontaktu i nie odbiera telefonów od przedstawiciela firmy windykacyjnej. Częste przesyłanie wiadomości tekstowych jest bardzo efektywnym sposobem ściągania należności ponieważ zmęczony SMS dłużnik wcześniej bądź później musi na nie odpowiednio zareagować.

SMS stosowane są przez dodatkowo firmy, które świadczą usługi o charakterze windykacyjnym jako przypomnienie o niezachodzącym terminie zapłaty w sytuacji polubownego rozłożenia zaspokojenia wierzytelności w formie spłat ratalnych. Jednym z takich podmiotów jest firma kruk opinie.
 
Tagi: windykacja, długi, dłużnik
kategoria: Ogólne